Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.paderewski.edu.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Referent

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Paderewskiego 29

05-070 Sulejówek

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Referent  

 

 1. Wymagania:
  1. wykształcenie co najmniej średnie o profilu: administracja publiczna, ekonomicznym lub pokrewne
  2. staż pracy – minimum 3 lata na podobnym stanowisku
  3. znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego
  4. samodzielność, komunikatywność, dokładność
  5. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot: mężczyzn)
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
  7. znajomość Kodeksu pracy i prawa oświatowego
  8. dobra znajomość obsługi komputera
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, listy wynagrodzeń razem z pochodnymi pracowników szkoły
 2. sporządzanie przelewów wynagrodzeń do poszczególnych banków i przelewy potrąceń wynikających z list płac
 3. prowadzenie kartoteki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, arkusze ocen, druki kp i kw i inne).
 5. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym dla pracowników szkoły.
 6. opisywanie faktur z podziałem na klasyfikację budżetową.
 7. prowadzenie archiwum szkoły
 8. ewidencjonowanie korespondencji i jej dystrybucja do adresatów.
 9. sporządzanie dokumentów i ich wysyłanie drogą elektroniczną.
 10. współpraca w zakresie stypendiów uczniowskich
 11. przyjmowanie telefonów, faksów
 12. obsługa Systemu Informacji Oświatowej
 13. Prowadzenie spraw uczniowskich
 14. wykonywanie innych czynności biurowych nie wymienionych w zakresie czynności, związanych z potrzebami zakładu pracy
 1. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV)
  2. List motywacyjny
  3. Dokument poświadczający wykształcenie (świadectwa, dyplomy)
  4. Kwestionariusz osobowy
  5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach
  6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. I. J. Paderewskiego

ul. Paderewskiego 29

05-070 Sulejówek

 

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Referent w terminie do dnia 16 stycznia 2019

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej:Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (www.bip.zsp.sulejowek.pl) , oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Referent)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZSP Sulejówek
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-04 22:52
 • zmodyfikował: Administrator BIP
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-06 16:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1957
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-11 08:51:29