Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin Dyżurów

I. Postanowienia ogólne

 1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
 2. Plan dyżurów układają członkowie komisji rady Pedagogicznej powołani na wniosek dyrektora szkoły zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
 3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
 4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
 5. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, wyznaczone tereny wokół szkoły.
 6. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
 7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 755, kończy po zakończeniu nauki.
 8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

II. Obowiązki Nauczyciela dyżurującego

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:

 1. Bezpieczeństwo młodzieży w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po drzewach, balustradach itp.
 2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez młodzież:
  • zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach i sanitariatach oraz zakamarkach;
  • legitymuje obce osoby, które znajdują się na terenie szkoły.
 3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
 4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
 5. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).
 6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
 7. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.
 8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2987
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-02-15 09:47

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. I.J.Paderewskiego

ul. I.J. Paderewskiego 29

05-070 Sulejówek

NIP: 952-12-41-805

REGON: 011179832
 

Dane kontaktowe

tel. (22) 783 14 59

fax. (22) 783 10 09

e-mail. losulejowek@wp.pl

www: www.paderewski.edu.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 97895
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-05-09 19:41

Stopka strony