Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.paderewski.edu.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE - wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem w godzinach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku
przy ul. I.J. Paderewskiego 29

na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z póz. zm.),
 • Zarządzenia nr 126/2010 z dnia 20 września 2010 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawieranych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
 • przepisów Ustawy Kodeks Cywilny.

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod   wynajem   w godzinach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 wg poniższego zestawienia:

 

1. sale lekcyjne i pomieszczenia o powierzchni od 20 m2 do 70 m2

2. sala gimnastyczna o powierzchni 156 m2

3. pomieszczenia stołówki szkolnej

4. powierzchnie reklamowe na ogrodzeniu terenu szkoły ( treść reklamy związana z

    tematyką oświatową

   

Pomieszczenia stołówki ujęte w zestawieniu w pkt. 3   użytkowane są w godzinach ustalonych z Dyrekcją Szkoły.

 

Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem „Oferta na wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 29”, należy składać w terminie  do 29.08.2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie zamawiającego tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku  przy ul. Paderewskiego 29 - sekretariat.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku  przy ul. Paderewskiego 29 – sala nr 3.
 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

 

 Wygrywa oferent z najwyższą ceną.

.

 Lokale można oglądać codziennie w godzinach od 900 do 1400.

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Sekretariat Szkoły

tel. 22 783 14 59 wew. 21

 

                                                                                                

Dyrektor Szkoły

/-/

Jolanta Oniszk-Palacz

drukuj (OGŁOSZENIE - wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem w godzinach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZSP
  data wytworzenia: 2019-08-07
 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2019-08-07 13:15
 • zmodyfikował: Administrator BIP
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-07 13:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4657
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-27 23:23:58