Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.paderewski.edu.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE - wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem w godzinach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku
przy ul. I.J. Paderewskiego 29

na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z póz. zm.),
 • Zarządzenia nr 126/2010 z dnia 20 września 2010 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawieranych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
 • przepisów Ustawy Kodeks Cywilny.

podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod   wynajem   w godzinach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 wg poniższego zestawienia:

1. sale dydaktyczne o powierzchni od 50 m2 do 70 m2

2. sala gimnastyczna o powierzchni 156 m2

3. pomieszczenia stołówki szkolnej

4. powierzchnie reklamowe na elewacji szkoły ( treść reklamy związana z tematyką

    oświatową ), a także powierzchnie reklamowe na ogrodzeniu terenu szkoły

Pomieszczenia stołówki ujęte w zestawieniu w pkt. 3   użytkowane są w godzinach ustalonych z Dyrekcją Szkoły.

Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem „Oferta na wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. I.J.Paderewskiego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 29, należy składać w terminie  od 17.07.2017 r. do 08.08.2017 r. do godziny 15.00 w siedzibie zamawiającego tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku  przy ul. Paderewskiego 29 - sekretariat.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.08.2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku  przy ul. Paderewskiego 29 - sekretariat.
 

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

           Wygrywa oferent z najwyższą ceną.

          Lokale można oglądać codziennie w godzinach od 900 do 1400.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Sekretariat Szkoły
tel. 22 783 14 59 wew. 21

                                                                                              

Dyrektor Szkoły

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZSP
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2017-07-17 17:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4655
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-27 23:23:58