Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.paderewski.edu.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na wynajem pomieszczeń, znajdujących się w budynku, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, przy ul. Paderewskiego 29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na  wynajem: pomieszczeń o powierzchni 310 m2 znajdujących się w budynku, będącego z trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 29.

Przeznaczenie: działalność edukacyjna.      

 1. Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za najem powierzchni pomieszczeń, przedstawionych w wykazie pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu (załącznik nr 1).

 Cena wywoławcza czynszu brutto za najem powierzchni wynosi 6 200 zł (sześć tysięcy dwieście złotych).

 1. Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 16.02.2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie zamawiającego tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek, sala nr 3.
 1. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta zaadresowane na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Przetarg na wynajem pomieszczeń, znajdujących sie w budynku ZSP w roku szkolnym 2015/2016”, należy składać w terminie do 13.02.2015 r.  do godziny 15.00 w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.
 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 15% kwoty wywoławczej, tj. 930,00 zł na konto   Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Halinowie  nr: konta bankowego 16 8019 0000 2005  8006 1443 0004 (wymagana oryginalna pieczęć banku potwierdzająca dokonanie przelewu bankowego)  z dopiskiem „Przetarg na wynajem pomieszczeń, znajdujących się w budynku ZSP w roku szkolnym 2015/2016” Wpłat wadium można dokonywać w siedzibie wynajmującego, tj. w sekretariacie ZSP w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 lub przelewem bankowym (Uwaga - nie będą przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku).
 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2016 r.
 4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. W przypadku, gdy Wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie Dyrektor ZSP może odstąpić od zawarcia umowy.
 6. Wygrywa Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę brutto czynszu za najem powierzchni pomieszczeń, przedstawionych w wykazie pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia
 7. Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 8. Przedmiot najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 1400.
 9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Waldemar Niedziałek, nr tel. 22 783 14 59.
 10. Ogłoszenie i regulamin przetargu najmu można pobrać ze strony BIP Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - www.bip.zsp.sulejowek.pl albo w siedzibie zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZSP Sulejówek
 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2015-01-30 18:49
 • zmodyfikował: Administrator BIP
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 10:43

Załączniki do ogłoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZSP Sulejówek
 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2015-01-30 18:50

Ogłoszenie wyników przetargu

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Z DNIA 16.02.2015

na wynajem  w roku szkolnym 2015/2016 pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sulejówku  z przeznaczeniem na działalność edukacyjną

Do przetargu przystąpiły następujące firmy:

 1. MGA CONSULTING   Sp. z. o. o,   05-071  Sulejówek  ul. Olszyny 8

Ww. oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega odrzuceniu

     1. Oferta wybrana:

            MGA CONSULTING   Sp. z. o. o,   05-071  Sulejówek  ul. Olszyny 8

Metryka

 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2015-02-27 20:13
 • zmodyfikował: Administrator BIP
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 10:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4656
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-27 23:23:58