Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.paderewski.edu.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku ZSP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, ofertowy na  wynajem:

pomieszczeń o powierzchni 310 m2 znajdujących sie w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 29.

Przeznaczenie: działalność edukacyjna.      

 1. Przedmiotem przetargu jest cena brutto czynszu za najem powierzchni pomieszczeń, przedstawionych w wykazie pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu (załącznik nr 1). Cena wywoławcza czynszu brutto za najem powierzchni wynosi 6500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych).
 2. Pisemny przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek,sala nr 3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie przetargu oraz zawierać wypełnione wszystkie załączniki.
 3. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach nieidentyfikujących oferenta zaadresowane na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Przetarg na wynajem sal lekcyjnych na lata szkolne 2016-2019 – ul. Paderewskiego 29 w Sulejówku”, należy składać w terminie do 15.02.2016 r.  do godziny 15.00 w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.
 4. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2019 r.
 5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 6. W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie Dyrektor ZSP może odstąpić od zawarcia umowy.
 7. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę brutto czynszu za najem powierzchni pomieszczeń, przedstawionych w wykazie pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia
 8. Ogłaszający ma prawo uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 9. Przedmiot najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 1400.
 10. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i przedmiotu wynajmu udziela Pan Waldemar Niedziałek, nr tel. 22 783 14 59.
 11. Ogłoszenie i regulamin przetargu najmu można pobrać ze strony BIP Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - www.bip.zsp.sulejowek.pl albo w siedzibie zamawiającego tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZSP
 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2016-01-29 23:47
 • zmodyfikował: Administrator BIP
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 23:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ZSP
 • opublikował: Administrator BIP
  data publikacji: 2016-01-29 23:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5034
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-27 23:23:58